ממזכירות בית המשפט העליון נמסר כי לא נרשמו פרוטוקולים בשניים מהדיונים שהתקיימו לאחרונה בעתירות המוקד להגנת הפרט: בתשובה לתלונה ששיגר המוקד בנדון, הודיע רשם ביהמ"ש העליון כי הודעת המזכירות מקורה בטעות, וכי בעקבות הפנייה רועננו ההנחיות בעניין המוקד להגנת הפרט
חיפוש
29.07.2009
ממזכירות בית המשפט העליון נמסר כי לא נרשמו פרוטוקולים בשניים מהדיונים שהתקיימו לאחרונה בעתירות המוקד להגנת הפרט: בתשובה לתלונה ששיגר המוקד בנדון, הודיע רשם ביהמ"ש העליון כי הודעת המזכירות מקורה בטעות, וכי בעקבות הפנייה רועננו ההנחיות בעניין
הדפסה הדפסה
שיתוף

בתגובה לבקשה לקבל את הפרוטוקולים של דיונים שהתקיימו בפני ביהמ"ש העליון בשתי עתירות שהגיש המוקד, נמסר מטעם מזכירות בית המשפט כי כלל לא נרשמו פרוטוקולים. לפיכך פנה המוקד לנשיאת בית המשפט העליון ביום 8.7.2009, בדרישה לברר מדוע לא נרשם פרוטוקול, שהוא בגדר חובה המעוגנת בחוק, ולדאוג לכך שמצב כזה לא יישנה.  

ביום 20.7.2009 הודיע רשם בית משפט העליון, כי נשיאת בית משפט העליון העבירה את העניין לטיפולו. מבירור העניין מול מזכירות ביהמ"ש עלה כי ההודעה בדבר אי רישום הפרוטוקולים הייתה שגויה. על פי המכתב, מדובר בטעות אדמיניסטרטיבית, הנובעת מכך שבמועד בו פנה המוקד לביהמ"ש בבקשה לקבלת הפרוטוקולים עדיין לא אושר הנוסח הסופי, ועל כן טרם עודכנו הפרוטוקולים במחשבי ביהמ"ש, חרף העובדה כי היו קיימים.

על פי הודעת הרשם, בעקבות המקרה ועל מנת למנוע את הישנותן של טעויות דומות בעתיד, רועננו ההנחיות במדורים האחראים על הטיפול בפרוטוקולים של דיוני בית המשפט העליון.


לצפייה בהודעת בית המשפט מיום 20.7.2009

מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות