בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט כנגד הכוונה להעביר בכפייה פלסטיני תושב חברון לרצועת עזה, בשל מענו במרשם האוכלוסין, הסכימה המדינה לשחררו לביתו בערבות: זאת לאחר הודעת המדינה למוקד, כי היא נכונה לכך מאחר שאין מידע ביטחוני בעניינו של העצור המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
03.09.2009
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט כנגד הכוונה להעביר בכפייה פלסטיני תושב חברון לרצועת עזה, בשל מענו במרשם האוכלוסין, הסכימה המדינה לשחררו לביתו בערבות: זאת לאחר הודעת המדינה למוקד, כי היא נכונה לכך מאחר שאין מידע ביטחוני בעניינו של העצור
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט כנגד הכוונה להעביר בכפייה פלסטיני תושב חברון לרצועת עזה, בשל מענו במרשם האוכלוסין, הסכימה המדינה לשחררו לביתו בערבות: זאת לאחר הודעת המדינה למוקד, כי היא נכונה לכך מאחר שאין מידע ביטחוני בעניינו של העצור
העותר, נשוי ואב לשני פעוטות, מתגורר בחברון מאז 2006, לאחר שעבר מרצועת עזה לגדה, בהיתר שקיבל מישראל, לצורך המעבר בשטחה. בשעות אחר הצהריים של יום רביעי ה-19.8.2009, בהגיעו למחסום צבאי סמוך לרמאללה, נעצר העותר והועבר למתקן הכליאה הזמני עציון. הוצא נגדו צו גירוש לרצועת עזה, בשל מענו כפי שהוא רשום במרשם האוכלוסין, דהיינו רצועת עזה. למוקד, שהתערב לבקשת המשפחה בעניין, הודיע הצבא כי הגירוש יבוצע בתאריך 23.8.2009. חשוב לציין כי ישראל היא זו שאינה מאפשרת את עדכון הרישום במרשם האוכלוסין, מאחר שכבר בשנת 2000 הקפיאה כל אפשרות לשינוי כתובת מרצועת עזה לגדה המערבית.

לאור דחיפות העניין והחשש הכבד כי הצבא ינסה לגרש את העותר לעזה ללא שתינתן לו הזדמנות להיאבק כנגד הצו, עתר המוקד ביום 20.8.2009 לבג"ץ. בנוסף לעתירה שהגיש, צירף המוקד בקשה דחופה לצו ביניים, למניעת העברתו בכפייה של העותר. עם הגשת העתירה והבקשה, הוציא בג"ץ צו ארעי האוסר על גירוש העותר עד למתן החלטה נוספת בעניין.

ביום 27.8.2009 הודיע הצבא לבג"ץ כי עמדתו היא שדין העתירה להידחות בשל המען הרשום ברצועת עזה. יחד עם זאת הודיע הצבא לביהמ"ש, כי מאחר שאין כל מידע ביטחוני שלילי הנוגע לעותר, הוא אינו מתנגד לשחרורו בערבות מהמעצר עד להכרעה בעניינו. בעקבות תגובת המדינה החליט ביהמ"ש לאפשר לעותר להפקיד ערבות בסך 30,000 ₪.

מקרה זה הוא דוגמה אחת מני רבות למדיניות פסולה ובלתי אנושית זו של ישראל, שמטרתה  העברה בכפייה של פלסטינים החיים בגדה המערבית לעזה, תוך ניתוקם ממשפחותיהם, ביתם עבודתם וחייהם. על פי מדיניותה של ישראל, מען רשום ברצועה משמעו בפועל איסור כניסה לגדה ואובדן הזכות לחיות בה.

לצפייה בעתירה מיום 20.8.2009

לצפייה בהודעת המדינה מיום 27.8.2009
הדפסה הדפסה
שיתוף
העותר, נשוי ואב לשני פעוטות, מתגורר בחברון מאז 2006, לאחר שעבר מרצועת עזה לגדה, בהיתר שקיבל מישראל, לצורך המעבר בשטחה. בשעות אחר הצהריים של יום רביעי ה-19.8.2009, בהגיעו למחסום צבאי סמוך לרמאללה, נעצר העותר והועבר למתקן הכליאה הזמני עציון. הוצא נגדו צו גירוש לרצועת עזה, בשל מענו כפי שהוא רשום במרשם האוכלוסין, דהיינו רצועת עזה. למוקד, שהתערב לבקשת המשפחה בעניין, הודיע הצבא כי הגירוש יבוצע בתאריך 23.8.2009. חשוב לציין כי ישראל היא זו שאינה מאפשרת את עדכון הרישום במרשם האוכלוסין, מאחר שכבר בשנת 2000 הקפיאה כל אפשרות לשינוי כתובת מרצועת עזה לגדה המערבית.

לאור דחיפות העניין והחשש הכבד כי הצבא ינסה לגרש את העותר לעזה ללא שתינתן לו הזדמנות להיאבק כנגד הצו, עתר המוקד ביום 20.8.2009 לבג"ץ. בנוסף לעתירה שהגיש, צירף המוקד בקשה דחופה לצו ביניים, למניעת העברתו בכפייה של העותר. עם הגשת העתירה והבקשה, הוציא בג"ץ צו ארעי האוסר על גירוש העותר עד למתן החלטה נוספת בעניין.

ביום 27.8.2009 הודיע הצבא לבג"ץ כי עמדתו היא שדין העתירה להידחות בשל המען הרשום ברצועת עזה. יחד עם זאת הודיע הצבא לביהמ"ש, כי מאחר שאין כל מידע ביטחוני שלילי הנוגע לעותר, הוא אינו מתנגד לשחרורו בערבות מהמעצר עד להכרעה בעניינו. בעקבות תגובת המדינה החליט ביהמ"ש לאפשר לעותר להפקיד ערבות בסך 30,000 ₪.

מקרה זה הוא דוגמה אחת מני רבות למדיניות פסולה ובלתי אנושית זו של ישראל, שמטרתה  העברה בכפייה של פלסטינים החיים בגדה המערבית לעזה, תוך ניתוקם ממשפחותיהם, ביתם עבודתם וחייהם. על פי מדיניותה של ישראל, מען רשום ברצועה משמעו בפועל איסור כניסה לגדה ואובדן הזכות לחיות בה.

לצפייה בעתירה מיום 20.8.2009

לצפייה בהודעת המדינה מיום 27.8.2009
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות