מכתב ליועץ המשפטי לממשלה: החלטת הממשלה בעניין ניתוק היחסים עם משרדי התיאום והקישור הפלסטיניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
מכתב ליועץ המשפטי לממשלה: החלטת הממשלה בעניין ניתוק היחסים עם משרדי התיאום והקישור הפלסטיניים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 06.04.2006
מכתב ליועץ המשפטי לממשלה: החלטת הממשלה בעניין ניתוק היחסים עם משרדי התיאום והקישור הפלסטיניים
פניית המוקד ליועץ המשפטי לממשלה בגין הוראת הממשלה לצבא לנתק כל קשר עם משרדי הקישור הפלסטיניים, למעט מקרים רפואיים דחופים. ישראל העבירה סמכויות רבות לרשות הפלסטינית, בין השאר בתחומי מרשם האוכלוסין, תושבות, הגירה, חינוך ובריאות. הפעלתן התקינה של סמכויות אלו מחייבת הגשת בקשות רבות לישראל באמצעות המת"ק הפלסטיני. גם פעולות שבסמכות בלעדית של הצבא, כגון מתן היתרי תנועה ושליטה במעברים, מותנות בהגשת בקשות דרך המת"ק הפלסטיני. המוקד קובע כי חרם ישראלי על המת"ק משמעו פגיעה חסרת תקדים בזכויות האדם והפרה חמורה של המשפט הבינלאומי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד ליועץ המשפטי לממשלה בגין הוראת הממשלה לצבא לנתק כל קשר עם משרדי הקישור הפלסטיניים, למעט מקרים רפואיים דחופים. ישראל העבירה סמכויות רבות לרשות הפלסטינית, בין השאר בתחומי מרשם האוכלוסין, תושבות, הגירה, חינוך ובריאות. הפעלתן התקינה של סמכויות אלו מחייבת הגשת בקשות רבות לישראל באמצעות המת"ק הפלסטיני. גם פעולות שבסמכות בלעדית של הצבא, כגון מתן היתרי תנועה ושליטה במעברים, מותנות בהגשת בקשות דרך המת"ק הפלסטיני. המוקד קובע כי חרם ישראלי על המת"ק משמעו פגיעה חסרת תקדים בזכויות האדם והפרה חמורה של המשפט הבינלאומי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות