המוקד להגנת הפרט - מכתב ליועץ המשפטי לממשלה: החלטת הממשלה בעניין ניתוק היחסים עם משרדי התיאום והקישור הפלסטיניים
חזרה לעמוד הקודם
06.04.2006|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

מכתב ליועץ המשפטי לממשלה: החלטת הממשלה בעניין ניתוק היחסים עם משרדי התיאום והקישור הפלסטיניים

פניית המוקד ליועץ המשפטי לממשלה בגין הוראת הממשלה לצבא לנתק כל קשר עם משרדי הקישור הפלסטיניים, למעט מקרים רפואיים דחופים. ישראל העבירה סמכויות רבות לרשות הפלסטינית, בין השאר בתחומי מרשם האוכלוסין, תושבות, הגירה, חינוך ובריאות. הפעלתן התקינה של סמכויות אלו מחייבת הגשת בקשות רבות לישראל באמצעות המת"ק הפלסטיני. גם פעולות שבסמכות בלעדית של הצבא, כגון מתן היתרי תנועה ושליטה במעברים, מותנות בהגשת בקשות דרך המת"ק הפלסטיני. המוקד קובע כי חרם ישראלי על המת"ק משמעו פגיעה חסרת תקדים בזכויות האדם והפרה חמורה של המשפט הבינלאומי.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

מסמכים קשורים

אין מסמכים מקושרים