מראית חוק: אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
מראית חוק: אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית
דוחות | דוח | 01.06.2006
מראית חוק: אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית
דו"ח מקיף של ארגון יש דין הסוקר את סוגיית אכיפת החוק על ישראלים בשטחים הכבושים. הדו"ח מצביע על כישלונן של רשויות השלטון הישראליות בשטחים הכבושים לאכוף את החוק על אזרחים ישראלים, בעיקר מתנחלים, המבצעים עבירות פליליות נגד פלסטינים. הדו"ח קובע כי רשויות השלטון הישראליות בשטחים הכבושים נמנעות שיטתית מלחקור באופן ממצה מעשי אלימות מצד מתנחלים כלפי גופם ורכושם של פלסטינים, ונמנעות, למעט מקרים בודדים, מלהגיש כתבי אישום בעניינם. מדובר במעילה בחובתן של הרשויות להגן על האוכלוסיה הפלסטינית בשטחים הכבושים מפני עבריינות של אזרחים ישראלים. מאתר יש דין
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דו"ח מקיף של ארגון יש דין הסוקר את סוגיית אכיפת החוק על ישראלים בשטחים הכבושים. הדו"ח מצביע על כישלונן של רשויות השלטון הישראליות בשטחים הכבושים לאכוף את החוק על אזרחים ישראלים, בעיקר מתנחלים, המבצעים עבירות פליליות נגד פלסטינים. הדו"ח קובע כי רשויות השלטון הישראליות בשטחים הכבושים נמנעות שיטתית מלחקור באופן ממצה מעשי אלימות מצד מתנחלים כלפי גופם ורכושם של פלסטינים, ונמנעות, למעט מקרים בודדים, מלהגיש כתבי אישום בעניינם. מדובר במעילה בחובתן של הרשויות להגן על האוכלוסיה הפלסטינית בשטחים הכבושים מפני עבריינות של אזרחים ישראלים. מאתר יש דין
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות