זכותו של הקורבן היחיד: ביטול "חוק האינתיפאדה" הוא בעל משמעות בינלאומית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
זכותו של הקורבן היחיד: ביטול "חוק האינתיפאדה" הוא בעל משמעות בינלאומית
מאמרים | עיתונות | 17.12.2006
זכותו של הקורבן היחיד: ביטול "חוק האינתיפאדה" הוא בעל משמעות בינלאומית
מאמר של עו"ד גיל גן-מור שהתפרסם בעיתון 'הארץ' בנוגע לפסיקת בג"ץ המבטלת את ס' 5ג לחוק הפיצויים. הכותב טוען כי פסיקת בג"ץ עולה בקנה אחד עם המגמה הרווחת במשפט הבינלאומי, וכי פסיקה זו תתרום תרומה חשובה לחיזוק ההגנה על בני אדם שנפלו קורבן להפרת המשפט הבינלאומי. לפסק הדין בעניין ראו פריטים קשורים
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מאמר של עו"ד גיל גן-מור שהתפרסם בעיתון 'הארץ' בנוגע לפסיקת בג"ץ המבטלת את ס' 5ג לחוק הפיצויים. הכותב טוען כי פסיקת בג"ץ עולה בקנה אחד עם המגמה הרווחת במשפט הבינלאומי, וכי פסיקה זו תתרום תרומה חשובה לחיזוק ההגנה על בני אדם שנפלו קורבן להפרת המשפט הבינלאומי. לפסק הדין בעניין ראו פריטים קשורים
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות