לקראת הדיון בעתירה: עדאלה מגיש לבג"ץ שלוש חוות דעת מטעם מומחים במשפט בין לאומים ומשפט חוקתי על חוקתיותו בעניין חוק האזרחות והכניסה לישראל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
לקראת הדיון בעתירה: עדאלה מגיש לבג"ץ שלוש חוות דעת מטעם מומחים במשפט בין לאומים ומשפט חוקתי על חוקתיותו בעניין חוק האזרחות והכניסה לישראל
מאמרים | אקדמי | 09.03.2009
לקראת הדיון בעתירה: עדאלה מגיש לבג"ץ שלוש חוות דעת מטעם מומחים במשפט בין לאומים ומשפט חוקתי על חוקתיותו בעניין חוק האזרחות והכניסה לישראל
לקראת הדיון בבג"ץ בעתירות לבטל את חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת השעה), מגיש ארגון עדאלה שלוש חוות דעת התוקפות את חוקיותו של החוק. חוות הדעת בוחנות בין השאר את זכותם של מיעוטים לשמירה על קשרים משפחתיים, חברתיים ותרבותיים עם בני עמם במדינות אחרות, את עקרון הזכות לחיי משפחה, ואת דיני איסור האפליה באיחוד האירופי. מסקנות שלוש חוות הדעת הן כי חוק האזרחות והכניסה לישראל אינו עומד במבחני הביקורת השיפוטית, הוא מפלה על רקע לאומי ואתני ופוגע באופן גורף ובלתי מידתי בזכויות החוקתיות למשפחה, לכבוד ולשוויון.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
לקראת הדיון בבג"ץ בעתירות לבטל את חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת השעה), מגיש ארגון עדאלה שלוש חוות דעת התוקפות את חוקיותו של החוק. חוות הדעת בוחנות בין השאר את זכותם של מיעוטים לשמירה על קשרים משפחתיים, חברתיים ותרבותיים עם בני עמם במדינות אחרות, את עקרון הזכות לחיי משפחה, ואת דיני איסור האפליה באיחוד האירופי. מסקנות שלוש חוות הדעת הן כי חוק האזרחות והכניסה לישראל אינו עומד במבחני הביקורת השיפוטית, הוא מפלה על רקע לאומי ואתני ופוגע באופן גורף ובלתי מידתי בזכויות החוקתיות למשפחה, לכבוד ולשוויון.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות