הוראה בדבר התליית היתר יציאה כללי (מס' 5) (הוראת שעה) (יהודה ושומרון) התשנ"א-1991 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הוראה בדבר התליית היתר יציאה כללי (מס' 5) (הוראת שעה) (יהודה ושומרון) התשנ"א-1991
חקיקה | חקיקה צבאית | 10.02.1991
הוראה בדבר התליית היתר יציאה כללי (מס' 5) (הוראת שעה) (יהודה ושומרון) התשנ"א-1991
הוראה המתלה את היתר היציאה הכללי משטחי הגדה המערבית ואת היתרי היציאה האישיים אם ניתנו. עם פרסום ההוראה, יציאת התושבים הפלסטינים מהגדה המערבית תתאפשר על בסיס היתר יציאה אישי בלבד. ההוראה פורסמה במהלך מלחמת המפרץ הראשונה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הוראה המתלה את היתר היציאה הכללי משטחי הגדה המערבית ואת היתרי היציאה האישיים אם ניתנו. עם פרסום ההוראה, יציאת התושבים הפלסטינים מהגדה המערבית תתאפשר על בסיס היתר יציאה אישי בלבד. ההוראה פורסמה במהלך מלחמת המפרץ הראשונה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות