בג"ץ 2577/04 - אל חוואג'ה ואח' נ' ראש הממשלה ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2577/04 - אל חוואג'ה ואח' נ' ראש הממשלה ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 19.07.2007
בג"ץ 2577/04 - אל חוואג'ה ואח' נ' ראש הממשלה ואח' פסק דין
בג"ץ קיבל חלקית עתירה נגד תוואי הגדר ליד הכפר נעלין. בית המשפט נמנע מלקבוע שהתוואי בקטע זה נבע משיקולים זרים - הקמת שכונה חדשה בהתנחלות חשמונאים - וביכר לבסס את מסקנתו על מבחן המידתיות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ קיבל חלקית עתירה נגד תוואי הגדר ליד הכפר נעלין. בית המשפט נמנע מלקבוע שהתוואי בקטע זה נבע משיקולים זרים - הקמת שכונה חדשה בהתנחלות חשמונאים - וביכר לבסס את מסקנתו על מבחן המידתיות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות