The Rights of Non-citizens המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
The Rights of Non-citizens
מאמרים | אחר | 01.03.2007
The Rights of Non-citizens
ניתוח של מגוון מקורות משפטיים בינלאומיים העוסקים בהגנה על קבוצות מיעוט בתוך מדינות. המחקר בודק כיצד מתייחסות האמנות הבינלאומיות מחד, והמדינות מאידך, לחובה להגן על מי שאינו אזרח בתחומים של הענקת מעמד קבע במדינה, רישום ילדים, חינוך, בריאות, חופש תנועה וכיו"ב. מאתר Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ניתוח של מגוון מקורות משפטיים בינלאומיים העוסקים בהגנה על קבוצות מיעוט בתוך מדינות. המחקר בודק כיצד מתייחסות האמנות הבינלאומיות מחד, והמדינות מאידך, לחובה להגן על מי שאינו אזרח בתחומים של הענקת מעמד קבע במדינה, רישום ילדים, חינוך, בריאות, חופש תנועה וכיו"ב. מאתר Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות