החלטת הקבינט תוביל לענישה קולקטיבית של אוכלוסייה אזרחית ולהפרה חמורה של המשפט הבינלאומי הודעה לעיתונות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
החלטת הקבינט תוביל לענישה קולקטיבית של אוכלוסייה אזרחית ולהפרה חמורה של המשפט הבינלאומי הודעה לעיתונות
שונות | הודעה לעיתונות | 20.09.2007
החלטת הקבינט תוביל לענישה קולקטיבית של אוכלוסייה אזרחית ולהפרה חמורה של המשפט הבינלאומי הודעה לעיתונות
המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים מתריעים כי ביצוע החלטת הממשלה לצמצם את העברת הדלק ואספקת החשמל לרצועת עזה יהיה הפרה חמורה של כללי המשפט הבינלאומי. הארגונים מציינים כי הצעדים המתוכננים הנם ענישה קולקטיבית של אוכלוסייה אזרחית, ומפירים את עקרון היסוד של המשב"ל, המחייב הבחנה בכל עת בין לוחמים לאזרחים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים מתריעים כי ביצוע החלטת הממשלה לצמצם את העברת הדלק ואספקת החשמל לרצועת עזה יהיה הפרה חמורה של כללי המשפט הבינלאומי. הארגונים מציינים כי הצעדים המתוכננים הנם ענישה קולקטיבית של אוכלוסייה אזרחית, ומפירים את עקרון היסוד של המשב"ל, המחייב הבחנה בכל עת בין לוחמים לאזרחים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות