בג"ץ 9522/07 - עמותת רופאים לזכויות אדם ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בעזה ואח' החלטה המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 9522/07 - עמותת רופאים לזכויות אדם ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בעזה ואח' החלטה
פסיקה | פסיקה / עליון | 28.11.2007
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביהמ"ש קבע כי אין לשלול גישה לטיפול מציל חיים מפלסטינים המתגוררים ברצועת עזה, שהצבא מסרב לאפשר את מעברם לירדן מנימוקים ביטחוניים. ביהמ"ש מציין כי אם המדינה מתעקשת שלא לאפשר את היציאה מרצועת עזה דרך מחסום ארז, עליה לחשוב על פיתרונות אחרים שיאזנו בין השיקולים השונים. כך, למשל, מעלה ביהמ"ש את ההצעה שכבר יושמה בעבר, שחולים ילוו ע"י גורמים מהצלב האדום עד מעבר ארז, ומשם ימשיכו בשיירה מאובטחת שתמומן מכיסם.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות