בג"ץ 5964/07 - עמותת רופאים לזכויות אדם ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 5964/07 - עמותת רופאים לזכויות אדם ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה
פסיקה | פסיקה / עליון | 05.12.2007
בג"ץ 5964/07 - עמותת רופאים לזכויות אדם ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה
ביהמ"ש העליון מותח ביקורת קשה על כך שלא הוקמה ועדה הומניטארית מיוחדת לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל, למרות שהמדינה עצמה מפנה עותרים רבים למסלול הוועדה. ביהמ"ש קובע כי התנהלות זו של המדינה הינה הפרה בוטה של החוק, וחוסמת את הדרך לקבלת סעד בפני אנשים הנזקקים לו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביהמ"ש העליון מותח ביקורת קשה על כך שלא הוקמה ועדה הומניטארית מיוחדת לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל, למרות שהמדינה עצמה מפנה עותרים רבים למסלול הוועדה. ביהמ"ש קובע כי התנהלות זו של המדינה הינה הפרה בוטה של החוק, וחוסמת את הדרך לקבלת סעד בפני אנשים הנזקקים לו.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות