EU heads of mission report on East Jerusalem המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
EU heads of mission report on East Jerusalem
דוחות | דוח | 23.11.2009
EU heads of mission report on East Jerusalem
דוח ראשי משלחות האיחוד האירופי על מעמדה של ירושלים המזרחית ופעולות ישראל לביסוס מעמדה שם. בדוח, שנכתב לקראת התכנסות שרי האיחוד האירופי בבריסל בדצמבר לדיון בעמדת האיחוד ביחס למעמדה של ירושלים המזרחית, מפורטים הצעדים שנקטה ישראל בשנת 2009 לביסוס שליטתה באזור, המנוגדים להצהרותיה באשר למחויבותה לשלום ולפתרון הוגן. צעדים אלו כוללים הריסת בתים, צווי פינוי, סיפוח שטחים, ושלילת תושבות. על פי הדוח, פעולותיה של ישראל פוגעות במעמדה של ירושלים המזרחית כמרכז כלכלי ותרבותי של העם הפלסטיני, פוגעות באוכלוסיית העיר, ומרחיקות את פתרון שתי המדינות. בין היתר מציין הדוח את התקציבים הנמוכים שמייחדת העירייה לאזורים הפלסטיניים ביחס לחלקם באוכלוסיית העיר. כן מדגיש הדוח את ההשלכות ההומניטאריות, הכלכליות והסוציאליות הקשות הנובעות מבידודה של העיר בגדר ההפרדה המקיפה אותה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דוח ראשי משלחות האיחוד האירופי על מעמדה של ירושלים המזרחית ופעולות ישראל לביסוס מעמדה שם. בדוח, שנכתב לקראת התכנסות שרי האיחוד האירופי בבריסל בדצמבר לדיון בעמדת האיחוד ביחס למעמדה של ירושלים המזרחית, מפורטים הצעדים שנקטה ישראל בשנת 2009 לביסוס שליטתה באזור, המנוגדים להצהרותיה באשר למחויבותה לשלום ולפתרון הוגן. צעדים אלו כוללים הריסת בתים, צווי פינוי, סיפוח שטחים, ושלילת תושבות. על פי הדוח, פעולותיה של ישראל פוגעות במעמדה של ירושלים המזרחית כמרכז כלכלי ותרבותי של העם הפלסטיני, פוגעות באוכלוסיית העיר, ומרחיקות את פתרון שתי המדינות. בין היתר מציין הדוח את התקציבים הנמוכים שמייחדת העירייה לאזורים הפלסטיניים ביחס לחלקם באוכלוסיית העיר. כן מדגיש הדוח את ההשלכות ההומניטאריות, הכלכליות והסוציאליות הקשות הנובעות מבידודה של העיר בגדר ההפרדה המקיפה אותה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות