צו בדבר הוראות בטחון (תיקון מס' 112) המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
צו בדבר הוראות בטחון (תיקון מס' 112)
חקיקה | חקיקה צבאית | 13.10.2009
צו בדבר הוראות בטחון (תיקון מס' 112)
תיקון הצו בדבר מניעת הסתננות (יהודה ושומרון) (מס' 329) תשכ"ט-1969, שנכנס לתוקף בתאריך 13.4.2010. בתיקון נקבע בין השאר כי המפקד הצבאי בשטחים  הכבושים יקים ועדה לבחינת צווי הגירוש שיוצאו על פי צו זה. כמו כן קובע הצו כי הוועדה תבחן את צווי הגירוש בתוך שמונה ימים מיום נתינתם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תיקון הצו בדבר מניעת הסתננות (יהודה ושומרון) (מס' 329) תשכ"ט-1969, שנכנס לתוקף בתאריך 13.4.2010. בתיקון נקבע בין השאר כי המפקד הצבאי בשטחים  הכבושים יקים ועדה לבחינת צווי הגירוש שיוצאו על פי צו זה. כמו כן קובע הצו כי הוועדה תבחן את צווי הגירוש בתוך שמונה ימים מיום נתינתם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות