בג"ץ 114/78 - בורקאן נ' שר האוצר ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 114/78 - בורקאן נ' שר האוצר ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 04.07.1978
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת תושב העיר העתיקה להורות לממשלה להחכיר לו אחת הדירות שלגביהן פרסמה "היצע דירות לציבור", ולבטל את ההוראה המגבילה את היצע הדירות לאזרחי ישראל ולעולים חדשים בלבד. העתירה נדחתה. השופטים קובעים כי אין לראות בדרישת משרד השיכון, כי חוכרי הדירות ברובע היהודי בעיר העתיקה יהיו אזרחי ישראל או עולים חדשים, משום הפליה פסולה. השופטים מוסיפים כי עותר הבא לבקש סעד מבג"ץ חייב לגזור על עצמו שתיקה מחוץ לכותלי בית המשפט.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות