בג"ץ 9593/04 - מוראר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה והשומרון ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 9593/04 - מוראר ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה והשומרון ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 26.06.2006
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת ראשי מועצות מהגדה המערבית וארגוני זכויות אדם להורות לצבא שלא למנוע עוד מתושבי הכפרים להגיע לאדמתם ולעבדה, וכן למנוע תקיפות והתנכלויות מצד מתנחלים. העתירה התקבלה. בפסק הדין כותבים השופטים כי "ככלל, על המפקד הצבאי להימנע מלסגור שטחים באופן שישלול מהתושבים הפלסטינים את האפשרות להגיע לאדמותיהם החקלאיות". בעניין אכיפת החוק בשטחים, פסק הדין קובע כי על מקבלי ההחלטות הבכירים בישראל להתמודד במהירות וביעילות עם הטענות שהעלו העותרים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות