נוהל העברת גופות מפגעים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
נוהל העברת גופות מפגעים
מסמכים אחרים | נוהל | 13.09.2005
נוהל העברת גופות מפגעים
נוהל העבודה של הצבא בעניין העברת גופות מפגעים למשפחותיהם. הנוהל נמסר למוקד להגנת הפרט בעקבות פנייתו. הוא מפרט את תהליך העברת הגופות החל בפנייה הראשונית של המשפחה, דרך הזיהוי המדעי ובדיקת ה-D.N.A, ועד אישור העברת הגופה והחזרתה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
נוהל העבודה של הצבא בעניין העברת גופות מפגעים למשפחותיהם. הנוהל נמסר למוקד להגנת הפרט בעקבות פנייתו. הוא מפרט את תהליך העברת הגופות החל בפנייה הראשונית של המשפחה, דרך הזיהוי המדעי ובדיקת ה-D.N.A, ועד אישור העברת הגופה והחזרתה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות