בג"ץ 6158/10 - קבהא ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 6158/10 - קבהא ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 22.08.2010
בג"ץ 6158/10 - קבהא ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק לפלסטיני מאזור ג'נין היתר תושב חדש ב"מרחב התפר". העותר נישא לבחירת ליבו, ועדכן את כתובתו במרשם האוכלוסין לכתובתה, אבל בקשתו להיתר כתושב חדש ב"מרחב התפר" נדחתה פעמיים. המוקד טוען כי מניעת המגורים המשותפים מבני הזוג פוגעת פגיעה אנושה בזכות היסוד שלהם לחיי משפחה ובזכות העותר לחופש תנועה. המוקד מציין עוד כי הוא מתנגד מכול וכול למשטר ההיתרים, אבל אילו פעל הצבא על על פי פקודותיו שלו היה ההיתר מונפק לפני זמן רב והפגיעה הקשה בזכויות בני הזוג היתה נמנעת.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק לפלסטיני מאזור ג'נין היתר תושב חדש ב"מרחב התפר". העותר נישא לבחירת ליבו, ועדכן את כתובתו במרשם האוכלוסין לכתובתה, אבל בקשתו להיתר כתושב חדש ב"מרחב התפר" נדחתה פעמיים. המוקד טוען כי מניעת המגורים המשותפים מבני הזוג פוגעת פגיעה אנושה בזכות היסוד שלהם לחיי משפחה ובזכות העותר לחופש תנועה. המוקד מציין עוד כי הוא מתנגד מכול וכול למשטר ההיתרים, אבל אילו פעל הצבא על על פי פקודותיו שלו היה ההיתר מונפק לפני זמן רב והפגיעה הקשה בזכויות בני הזוג היתה נמנעת.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות