בג"ץ 5639/91 - אבו ליפה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 5639/91 - אבו ליפה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 15.12.1991
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למפקד כוחות הצבא בגדה המערבית להאריך את תוקף רישיונות הביקור של בנות זוגם של תשעה תושבי השטחים הכבושים וילדיהם, ולשקול שינוי מדיניותו בעניין בקשות לאיחוד משפחות. המוקד טוען כי סירובו של הצבא להאריך את תוקף רישיונות הביקור הנו החלטה פוליטית, הנובעת מאינטרסים מדיניים שאין דבר בינם ובין האינטרס הביטחוני של השטח הכבוש, וזאת בניגוד לחובת הצבא כמופקד על השטחים.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות