בג"ץ 6845/05 - מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון נ' שופט בית המשפט הצבאי לערעורים באיו"ש ובאזח"ע ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 6845/05 - מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון נ' שופט בית המשפט הצבאי לערעורים באיו"ש ובאזח"ע ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 04.08.2005
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית נגד החלטת בית המשפט הצבאי לערעורים שלא לקבל את ערעור העותר על החלטת בית משפט צבאי לשחרר עצור ממעצרו המינהלי. העתירה התקבלה. השופטים קובעים כי המפקד הצבאי הציג בפני בתי המשפט הצבאיים מידע עדכני מהותי המצביע על רמת מסוכנות גבוהה מזו שהייתה ידועה לעותר לפני כן. בית המשפט מוסיף כי המסוכנות העולה מן החומר מצדיקה הארכה נוספת של המעצר, לתקופה של שלושה חודשים, שבמהלכה על העותר לבחון אפשרויות חלופיות למעצר מינהלי.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות