בג"ץ 5373/08 - אבו לבדה ואח' נ' שרת החינוך ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 5373/08 - אבו לבדה ואח' נ' שרת החינוך ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 06.02.2011
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירה להורות למשרד החינוך ולעיריית ירושלים להחזיר להוריהם של תלמידים מירושלים המזרחית את עלויות לימודיהם במוסדות לא רשמיים, שכן עומדת להם זכות יסוד לחינוך חינם על פי הדין, וזו אינה מקוימת. העתירה התקבלה. בית המשפט קובע כי החובה לספק חינוך רשמי חינם אינה נענית על ידי הרשויות, ובכך נפגעת הזכות לשוויון בחינוך ובכבוד האדם. המדינה נדרשת ליצור תשתית פיסית שתאפשר קליטת כל תלמידי ירושלים המזרחית הזכאים לחינוך חובה חינם במסגרת החינוך הרשמי בעיר בתוך חמש שנים. המדינה תשלם לעותרים שכר טרחת עו"ד בסך 40,000 ש"ח.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות