פניית המוקד להגנת הפרט לראש המינהל האזרחי בעניין מניעת יציאה לחו"ל זמן קצר לאחר קבלת אישור במת"ק על הסרת המניעה הביטחונית המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
פניית המוקד להגנת הפרט לראש המינהל האזרחי בעניין מניעת יציאה לחו"ל זמן קצר לאחר קבלת אישור במת"ק על הסרת המניעה הביטחונית
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 29.11.2010
פניית המוקד להגנת הפרט לראש המינהל האזרחי בעניין מניעת יציאה לחו"ל זמן קצר לאחר קבלת אישור במת"ק על הסרת המניעה הביטחונית
מכתב המוקד להגנת הפרט לראש המינהל האזרחי בעניין מניעת יציאתם של פלסטינים לחו"ל זמן קצר לאחר שקיבלו במת"ק אישור על הסרת המניעה הביטחונית בעניינם. המוקד מזכיר כי במספר רב של פניות קודמות, במשך למעלה משנה, הוא דרש לקבל הבהרות לגבי סיבות הישנותם של מקרים בהם נמנעת יציאת פלסטינים לחו"ל למרות שקיבלו במת"ק אישור שהם אינם מנועים, אבל תוצאות הבדיקה טרם נמסרו לו כמובטח.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מכתב המוקד להגנת הפרט לראש המינהל האזרחי בעניין מניעת יציאתם של פלסטינים לחו"ל זמן קצר לאחר שקיבלו במת"ק אישור על הסרת המניעה הביטחונית בעניינם. המוקד מזכיר כי במספר רב של פניות קודמות, במשך למעלה משנה, הוא דרש לקבל הבהרות לגבי סיבות הישנותם של מקרים בהם נמנעת יציאת פלסטינים לחו"ל למרות שקיבלו במת"ק אישור שהם אינם מנועים, אבל תוצאות הבדיקה טרם נמסרו לו כמובטח.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות