צו בדבר תפיסת מקרקעין מספר 09/02/ת המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
צו בדבר תפיסת מקרקעין מספר 09/02/ת
חקיקה | חקיקה צבאית | 24.04.2002
צו בדבר תפיסת מקרקעין מספר 09/02/ת

צו בדבר תפיסת מקרקעין שהוציא מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית. הצבא מכריז על תפיסת עשרות דונמים באזור טולכרם "לצרכים צבאיים". בעלי הקרקעות רשאים לפנות למת"ק לשם בירור זכותם לקבלת דמי שימוש ופיצויים.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

צו בדבר תפיסת מקרקעין שהוציא מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית. הצבא מכריז על תפיסת עשרות דונמים באזור טולכרם "לצרכים צבאיים". בעלי הקרקעות רשאים לפנות למת"ק לשם בירור זכותם לקבלת דמי שימוש ופיצויים.

עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות