החלטות ישיבת ממשלת ישראל בעניין בניית חומת ההפרדה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
החלטות ישיבת ממשלת ישראל בעניין בניית חומת ההפרדה
מסמכים אחרים | החלטת ממשלה | 24.06.2002
החלטות ישיבת ממשלת ישראל בעניין בניית חומת ההפרדה

ממשלת ישראל מחליטה לאשר ביצוע שלב א' של בניית הגדר כפי שהוצג על ידי מערכת הביטחון. לפני הממשלה הוצגה תפיסת "מרחב התפר", של "עוטף ירושלים" ושל אזור הביטחון המזרחי. ראש הממשלה ושר הביטחון הדגישו כי מדובר בהפרדה ביטחונית שנועדה להקשות ככל הניתן על חדירת מפגעים ואמצעי לחימה לישראל, ולא בהפרדה לצרכים מדיניים-פוליטיים.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

ממשלת ישראל מחליטה לאשר ביצוע שלב א' של בניית הגדר כפי שהוצג על ידי מערכת הביטחון. לפני הממשלה הוצגה תפיסת "מרחב התפר", של "עוטף ירושלים" ושל אזור הביטחון המזרחי. ראש הממשלה ושר הביטחון הדגישו כי מדובר בהפרדה ביטחונית שנועדה להקשות ככל הניתן על חדירת מפגעים ואמצעי לחימה לישראל, ולא בהפרדה לצרכים מדיניים-פוליטיים.

עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות