הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה - אישור התוואי המתוקן לגדר הביטחון (סעיף ד') המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה - אישור התוואי המתוקן לגדר הביטחון (סעיף ד')
מסמכים אחרים | החלטת ממשלה | 20.02.2005
הודעת מזכיר הממשלה בתום ישיבת הממשלה - אישור התוואי המתוקן לגדר הביטחון (סעיף ד')
הממשלה אישרה את המשך הקמת גדר הביטחון. הממשלה קובעת כי הגדר המוקמת הינה אמצעי ביטחוני זמני ואינה מבטאת גבול מדיני או אחר; במהלך התכנון ייעשה כל מאמץ לצמצם, ככל הניתן, הפרעות העלולות להיגרם לאורחות החיים של הפלסטינים בעקבות הקמת הגדר, בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקת בג"ץ.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הממשלה אישרה את המשך הקמת גדר הביטחון. הממשלה קובעת כי הגדר המוקמת הינה אמצעי ביטחוני זמני ואינה מבטאת גבול מדיני או אחר; במהלך התכנון ייעשה כל מאמץ לצמצם, ככל הניתן, הפרעות העלולות להיגרם לאורחות החיים של הפלסטינים בעקבות הקמת הגדר, בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקת בג"ץ.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות