ירושלים המזרחית – בעיות הומניטאריות עיקריות – דו"ח מיוחד של המשרד לעניינים הומניטאריים של האו"ם המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
ירושלים המזרחית – בעיות הומניטאריות עיקריות – דו"ח מיוחד של המשרד לעניינים הומניטאריים של האו"ם
דוחות | דוח | 24.03.2011
ירושלים המזרחית – בעיות הומניטאריות עיקריות – דו"ח מיוחד של המשרד לעניינים הומניטאריים של האו"ם
דו"ח של המשרד לתיאום עניינים הומניטאריים של האו"ם (OCHA) הדן בבעיות ההומניטאריות העיקריות בירושלים המזרחית. בין היתר עוסק הדו"ח במעמד התושבות של פלסטינים בירושלים המזרחית; בתכנון, איזור והריסות מבנים בשטח הכבוש; בהתנחלויות; בחומת ההפרדה באזור ירושלים; ובהגבלות על הגישה לחינוך ובריאות. הדו"ח מזכיר כי מתוקף החוק ההומניטארי הבינלאומי וחוק זכויות האדם הבינלאומי חייבת ישראל, ככוח הכובש, להבטיח שהצרכים ההומניטאריים של בני האדם החיים תחת כיבושה, ובתוכם אלה החיים בירושלים המזרחית, ייענו. ישראל חייבת גם להבטיח שירושלים המזרחית תישאר חלק אינטגראלי מהגדה המערבית, וכי לכלל האוכלוסייה הפלסטינית יהיו הזכויות למגורים בעיר ולגישה אליה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דו"ח של המשרד לתיאום עניינים הומניטאריים של האו"ם (OCHA) הדן בבעיות ההומניטאריות העיקריות בירושלים המזרחית. בין היתר עוסק הדו"ח במעמד התושבות של פלסטינים בירושלים המזרחית; בתכנון, איזור והריסות מבנים בשטח הכבוש; בהתנחלויות; בחומת ההפרדה באזור ירושלים; ובהגבלות על הגישה לחינוך ובריאות. הדו"ח מזכיר כי מתוקף החוק ההומניטארי הבינלאומי וחוק זכויות האדם הבינלאומי חייבת ישראל, ככוח הכובש, להבטיח שהצרכים ההומניטאריים של בני האדם החיים תחת כיבושה, ובתוכם אלה החיים בירושלים המזרחית, ייענו. ישראל חייבת גם להבטיח שירושלים המזרחית תישאר חלק אינטגראלי מהגדה המערבית, וכי לכלל האוכלוסייה הפלסטינית יהיו הזכויות למגורים בעיר ולגישה אליה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות