בג"ץ 2797/11 - קרעין ואח' נ' שר הפנים עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2797/11 - קרעין ואח' נ' שר הפנים עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 07.04.2011
בג"ץ 2797/11 - קרעין ואח' נ' שר הפנים עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל להורות למשרד הפנים לחדול משלילת מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית בשל שהייה ממושכת מחוץ לישראל או בשל רכישת מעמד במדינה אחרת. הארגונים טוענים, בין השאר, כי מדיניות משרד הפנים הפכה לכלי בירוקרטי דורסני וזורע הרס, המשמש לשינוי מציאות החיים בירושלים; כי מדובר באזור שסופח לישראל, ועל תושביו נכפה להיות תושבי קבע בישראל; וכי יש לבחון את הסוגיה גם על פי הנורמות של המשפט הבינלאומי, הרואה בירושלים המזרחית שטח כבוש המצוי בתפיסה לוחמתית, ובתושביו הפלסטינים תושבים מוגנים הזכאים להגנות מכוחו של הדין הבינלאומי ההומניטארי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל להורות למשרד הפנים לחדול משלילת מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית בשל שהייה ממושכת מחוץ לישראל או בשל רכישת מעמד במדינה אחרת. הארגונים טוענים, בין השאר, כי מדיניות משרד הפנים הפכה לכלי בירוקרטי דורסני וזורע הרס, המשמש לשינוי מציאות החיים בירושלים; כי מדובר באזור שסופח לישראל, ועל תושביו נכפה להיות תושבי קבע בישראל; וכי יש לבחון את הסוגיה גם על פי הנורמות של המשפט הבינלאומי, הרואה בירושלים המזרחית שטח כבוש המצוי בתפיסה לוחמתית, ובתושביו הפלסטינים תושבים מוגנים הזכאים להגנות מכוחו של הדין הבינלאומי ההומניטארי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות