בג"ץ 6504/95 - ואגיה ואח' נ' מדינת ישראל פסק דין המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 6504/95 - ואגיה ואח' נ' מדינת ישראל פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 01.11.1995
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת מספר תושבי רצועת עזה להורות לישראל לשחרר אותם ממעצר, שהוא – לטענתם – בלתי חוקי. העתירה נדחתה. העותרים טוענים כי סמכותו של בית המשפט הצבאי ב"איזור" אינה חלה מעבר ל"איזור", ולפיכך הצו, שהוצא באשקלון, הוצא בחוסר סמכות. שופטי בג"ץ קובעים כי על פי הצו בדבר הוראות ביטחון, שופט דן יחיד – כבענייננו – מוסמך לקבוע את מקום מושבו, ואין לגרוס כי הקמת בתי המשפט באיזור מחייבת את ישיבתם באיזור, ורק צו המוצא על ידם בשבתם באיזור תקף.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות