בג"ץ 9170/07 - מנאצרה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9170/07 - מנאצרה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית החלטה
פסיקה | פסיקה / עליון | 15.05.2011
בג"ץ 9170/07 - מנאצרה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית החלטה
החלטה בבקשת המוקד להגנת הפרט לחייב את הצבא בהוצאות העותרים כיוון שהסעד המבוקש – לאפשר לפלסטינית בת 16 מירדן להיכנס לגדה המערבית על מנת שתוכל להירשם במרשם האוכלוסין בשטחים – התקבל רק בעקבות הגשת העתירה. הבקשה התקבלה, והמדינה חויבה בהוצאות המשפט ובשכר טרחת עורך דין בסך 7,500 ש"ח. בית המשפט קובע כי הגשת העתירה והדיון בה תרמו באופן מהותי לגיבוש עמדת הצבא, וכי עצם הטענה שהסעד ניתן לעותרת "לפנים משורת הדין" אין בה כדי להקנות למשיב חסינות מפני חיוב בהוצאות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
החלטה בבקשת המוקד להגנת הפרט לחייב את הצבא בהוצאות העותרים כיוון שהסעד המבוקש – לאפשר לפלסטינית בת 16 מירדן להיכנס לגדה המערבית על מנת שתוכל להירשם במרשם האוכלוסין בשטחים – התקבל רק בעקבות הגשת העתירה. הבקשה התקבלה, והמדינה חויבה בהוצאות המשפט ובשכר טרחת עורך דין בסך 7,500 ש"ח. בית המשפט קובע כי הגשת העתירה והדיון בה תרמו באופן מהותי לגיבוש עמדת הצבא, וכי עצם הטענה שהסעד ניתן לעותרת "לפנים משורת הדין" אין בה כדי להקנות למשיב חסינות מפני חיוב בהוצאות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות