המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 8678/10 - קטש ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
חזרה לעמוד הקודם
25.11.2010|כתבי בי דין|עתירה לבג"ץ

בג"ץ 8678/10 - קטש ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי

עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להתיר את יציאתו של פלסטיני מהגדה המערבית לחו"ל דרך גשר אלנבי. המוקד טוען כי "איסור יציאה" גורף, ללא נימוקים, ללא שימוע וללא מסגרת זמן ידועה, גורם לפגיעה קיצונית ובלתי מידתית בזכותו של העותר להליך הוגן ובזכותו לטעון לחפותו. בנוסף, המניעה פוגעת בזכויותיו הבסיסיות של העותר לכבוד, לאוטונומיה ולחופש תנועה.