החלטת ועדת השרים לביטחון לאומי על אישור תכנית "מרחב התפר" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
החלטת ועדת השרים לביטחון לאומי על אישור תכנית "מרחב התפר"
חקיקה | חקיקת משנה | 18.07.2001
החלטת ועדת השרים לביטחון לאומי על אישור תכנית "מרחב התפר"
ועדת השרים לביטחון לאומי, בראשות ראש הממשלה אריאל שרון, מאשרת את תכנית "מרחב התפר". "מרחב התפר" מוגדר בתכנית זו כשטח הנמצא משני צדי הקו הירוק. התכנית מיועדת למנוע הסתננות לישראל של פלסטינים מהגדה המערבית (כולל עוטף ירושלים), ולהנהיג "משטר" שיאפשר פעילות אפקטיבית "למניעה, לסיכול וליירוט" של הסתננות ולמניעת שהייה בלתי חוקית.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ועדת השרים לביטחון לאומי, בראשות ראש הממשלה אריאל שרון, מאשרת את תכנית "מרחב התפר". "מרחב התפר" מוגדר בתכנית זו כשטח הנמצא משני צדי הקו הירוק. התכנית מיועדת למנוע הסתננות לישראל של פלסטינים מהגדה המערבית (כולל עוטף ירושלים), ולהנהיג "משטר" שיאפשר פעילות אפקטיבית "למניעה, לסיכול וליירוט" של הסתננות ולמניעת שהייה בלתי חוקית.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות