בג"ץ 5205/11 - קבהא ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עתירה לתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 5205/11 - קבהא ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עתירה לתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 11.07.2011
בג"ץ 5205/11 - קבהא ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עתירה לתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק לבני זוג מאיזור ג'נין היתרי כניסה ל"מרחב התפר" כדי לאפשר להם לעבד את אדמותיהם. המוקד טוען כי הצבא פוגע בצורה קשה, בלתי סבירה ובלתי מידתית בזכויותיהם של בני הזוג לקניין, לחופש עיסוק ולחופש תנועה. אי חידוש ההיתרים נעשה בניגוד לחוק ולפסיקת בית המשפט, ואף בניגוד לפקודות ונהלים של הצבא. כן מבקש המוקד להורות לצבא לקבוע ולפרסם לוח זמנים מהיר לטיפול בבקשות של פלסטינים להיתרי כניסה ל"מרחב התפר".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק לבני זוג מאיזור ג'נין היתרי כניסה ל"מרחב התפר" כדי לאפשר להם לעבד את אדמותיהם. המוקד טוען כי הצבא פוגע בצורה קשה, בלתי סבירה ובלתי מידתית בזכויותיהם של בני הזוג לקניין, לחופש עיסוק ולחופש תנועה. אי חידוש ההיתרים נעשה בניגוד לחוק ולפסיקת בית המשפט, ואף בניגוד לפקודות ונהלים של הצבא. כן מבקש המוקד להורות לצבא לקבוע ולפרסם לוח זמנים מהיר לטיפול בבקשות של פלסטינים להיתרי כניסה ל"מרחב התפר".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות