בג"ץ 4457/09 - מנאע ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 4457/09 - מנאע ואח' נ' שר הביטחון ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 27.07.2011
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירה להורות לצבא להרוס מתקן לטיהור שפכים שהוקם – לא כדין, לא בהתאם לתכנית המתאר במקום, וללא היתר בנייה – על אדמות פרטיות של פלסטינים בסמוך להתנחלות עפרה. העתירה התקבלה בחלקה. בג"ץ קובע כי אין להשתמש במתקן כל עוד לא יושלמו כל ההליכים המשפטיים הנדרשים להכשרתו. למעשה, בית המשפט רק מקפיא את המצב עד שהמדינה תסיים להפקיע את הקרקע ולהכשיר את הבנייה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות