צה"ל חוקר את עצמו: חקירת חשדות להפרת דיני מלחמה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
צה"ל חוקר את עצמו: חקירת חשדות להפרת דיני מלחמה
דוחות | דוח | 01.12.2011
צה"ל חוקר את עצמו: חקירת חשדות להפרת דיני מלחמה
נייר עמדה של ד"ר עמיחי כהן ופרופ' יובל שני, חוקרי תכנית ביטחון ודמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה, בעניין האופן בו יש לבצע חקירה בחשד להפרת דיני המלחמה על ידי הצבא. החוקרים טוענים כי הדרך בה חוקר הצבא חשדות אלה אינה עולה תמיד בקנה אחד עם המשפט הבינלאומי. בנייר העמדה מוצעת רפורמה במדיניות החקירות הצבאיות, הכוללת שינוי בכללי הפתיחה בחקירה פלילית והקמת מוסד אזרחי לפיקוח על חקירות צבאיות בחשדות להפרת דיני המלחמה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
נייר עמדה של ד"ר עמיחי כהן ופרופ' יובל שני, חוקרי תכנית ביטחון ודמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה, בעניין האופן בו יש לבצע חקירה בחשד להפרת דיני המלחמה על ידי הצבא. החוקרים טוענים כי הדרך בה חוקר הצבא חשדות אלה אינה עולה תמיד בקנה אחד עם המשפט הבינלאומי. בנייר העמדה מוצעת רפורמה במדיניות החקירות הצבאיות, הכוללת שינוי בכללי הפתיחה בחקירה פלילית והקמת מוסד אזרחי לפיקוח על חקירות צבאיות בחשדות להפרת דיני המלחמה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות