נוהל כללי לקבלת בקשות מכל סוג שהוא והגשת ערעור על החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
נוהל כללי לקבלת בקשות מכל סוג שהוא והגשת ערעור על החלטה
מסמכים אחרים | נוהל | 17.11.2009
נוהל כללי לקבלת בקשות מכל סוג שהוא והגשת ערעור על החלטה
נוהל של משרד הפנים המסדיר את הנהלים לקבלת בקשות שונות והגשת ערעור על החלטה. בין השאר קובע הנוהל כי "עד לקבלת החלטה לגבי הבקשה/ערעור/השגה שהוגשה, אין לבצע פעילות אכיפה כלפי המבקשים".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
נוהל של משרד הפנים המסדיר את הנהלים לקבלת בקשות שונות והגשת ערעור על החלטה. בין השאר קובע הנוהל כי "עד לקבלת החלטה לגבי הבקשה/ערעור/השגה שהוגשה, אין לבצע פעילות אכיפה כלפי המבקשים".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות