בג"ץ 7987/11 - המוקד להגנת הפרט נ' הממונה על המבת"ן, משרד המשפטים ואח' עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 7987/11 - המוקד להגנת הפרט נ' הממונה על המבת"ן, משרד המשפטים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 31.10.2011
בג"ץ 7987/11 - המוקד להגנת הפרט נ' הממונה על המבת"ן, משרד המשפטים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד סירוב הממונה על מבקר בדיקת תלונות נחקרים (מבת"ן) להעביר לידי המוקד את חומרי החקירה שעליהם ביסס את החלטתו לסגור 12 תיקי חקירה בעניין תלונות פלסטינים שעברו התעללות ואלימות, עד כדי חשש לעינויים, במהלך חקירתם בשב"כ. המוקד פנה לממונה על המבת"ן לאחר שזה הודיע כי התלונות נמצאו לא מבוססות והתיקים נסגרו. המוקד מדגיש בעתירה את מחויבותה של ישראל מתוקף הדין הבינלאומי בדבר איסור השימוש בעינויים, וכן את החובה לחקור כל הפרה של איסור זה. המוקד טוען כי סירוב הממונה על המבת"ן מפר את זכותם של המתלוננים לעיין בחומר החקירה בעניינם כפי שקובע החוק, ופוגע בזכותם להליך הוגן.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד סירוב הממונה על מבקר בדיקת תלונות נחקרים (מבת"ן) להעביר לידי המוקד את חומרי החקירה שעליהם ביסס את החלטתו לסגור 12 תיקי חקירה בעניין תלונות פלסטינים שעברו התעללות ואלימות, עד כדי חשש לעינויים, במהלך חקירתם בשב"כ. המוקד פנה לממונה על המבת"ן לאחר שזה הודיע כי התלונות נמצאו לא מבוססות והתיקים נסגרו. המוקד מדגיש בעתירה את מחויבותה של ישראל מתוקף הדין הבינלאומי בדבר איסור השימוש בעינויים, וכן את החובה לחקור כל הפרה של איסור זה. המוקד טוען כי סירוב הממונה על המבת"ן מפר את זכותם של המתלוננים לעיין בחומר החקירה בעניינם כפי שקובע החוק, ופוגע בזכותם להליך הוגן.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות