מבקר המדינה – תמצית מדוח הביקורת בנושא מערך החקירות בשירות הביטחון הכללי (שב"כ) לשנים 1992-1988 המוקד להגנת הפרט
מבקר המדינה – תמצית מדוח הביקורת בנושא מערך החקירות בשירות הביטחון הכללי (שב"כ) לשנים 1992-1988
דוחות | דוח | 01.01.1995
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תמצית דו"ח מבקרת המדינה משנת 1995 שהוגש לתת-הוועדה לענייני קהיליית המודיעין של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת, ופורסם בשנת 2000. הדו"ח מציג "מסכת כשלים המלמדת שמי שאחראים על הארגון כולו נכשלו קשות בתפקידם לקיים את פעולת השב"כ במסגרת החוק". בין השאר קובעת מבקרת המדינה כי חוקרי השב"כ חורגים ביודעין, באופן קשה ושיטתי, מקביעותיה של ועדת לנדוי ומנוהלי השב"כ, וכי השב"כ אינו ממצה את הדין עם חוקרים שחרגו וחוקרים ששיקרו.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות