דו"ח ועדת לנדוי: ועדת החקירה לענין שיטות החקירה של שירות הבטחון הכללי בנושא פעילות חבלנית עויינת דין וחשבון המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
דו"ח ועדת לנדוי: ועדת החקירה לענין שיטות החקירה של שירות הבטחון הכללי בנושא פעילות חבלנית עויינת דין וחשבון
דוחות | דוח | 30.10.1987
דו"ח ועדת לנדוי: ועדת החקירה לענין שיטות החקירה של שירות הבטחון הכללי בנושא פעילות חבלנית עויינת דין וחשבון
ועדת חקירה ממלכתית בראשות נשיא בית המשפט העליון לנדוי מכשירה עינויים. הוועדה מדגישה אמנם כי אסור שהלחץ על נחקר "יגיע לדרגת עינויים גופניים או התעללות בנחקר או פגיעה חמורה בכבודו השוללת ממנו צלם אנוש", אך קובעת כי "חקירה יעילה של חשודים בפח"ע לא תיתכן בלי שימוש באמצעי לחץ [...]. אין להימנע מהפעלת מידה מתונה של לחץ פיסי". החלק השני – החשאי – של הדו"ח מתייחס לשיטות החקירה של השב"כ ומשרטט קו מנחה המפרט שיטות מותרות של "הפעלת לחץ בחקירה". השב"כ רואה במסקנות אלו הרשאה להמשיך ולענות נחקרים פלסטינים. הוועדה מציינת עוד כי השב"כ אימץ ויישם "שיטה של מתן עדות שקר בבתי משפט".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ועדת חקירה ממלכתית בראשות נשיא בית המשפט העליון לנדוי מכשירה עינויים. הוועדה מדגישה אמנם כי אסור שהלחץ על נחקר "יגיע לדרגת עינויים גופניים או התעללות בנחקר או פגיעה חמורה בכבודו השוללת ממנו צלם אנוש", אך קובעת כי "חקירה יעילה של חשודים בפח"ע לא תיתכן בלי שימוש באמצעי לחץ [...]. אין להימנע מהפעלת מידה מתונה של לחץ פיסי". החלק השני – החשאי – של הדו"ח מתייחס לשיטות החקירה של השב"כ ומשרטט קו מנחה המפרט שיטות מותרות של "הפעלת לחץ בחקירה". השב"כ רואה במסקנות אלו הרשאה להמשיך ולענות נחקרים פלסטינים. הוועדה מציינת עוד כי השב"כ אימץ ויישם "שיטה של מתן עדות שקר בבתי משפט".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות