הצהרת האו"ם בדבר הגנה על כל בני האדם מפני העמדה בפני עינויים ומפני יחס או עונשים אכזריים, בלתי-אנושיים או משפילים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הצהרת האו"ם בדבר הגנה על כל בני האדם מפני העמדה בפני עינויים ומפני יחס או עונשים אכזריים, בלתי-אנושיים או משפילים
מסמכים אחרים | החלטת או"ם | 09.12.1975
הצהרת האו"ם בדבר הגנה על כל בני האדם מפני העמדה בפני עינויים ומפני יחס או עונשים אכזריים, בלתי-אנושיים או משפילים
סעיף 3 של ההצהרה קובע כי "אין בשום מצב כדי להצדיק או להרשות עינויים או יחס לא-אנושי או משפיל אחר. נסיבות יוצאות דופן כגון מצב מלחמה או איום למלחמה, אי-יציבות פוליטית פנימית או כל מצב חירום ציבורי אחר לא תשמשנה כצידוק לעינויים או עונש אכזרי, לא-אנושי או משפיל אחר".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
סעיף 3 של ההצהרה קובע כי "אין בשום מצב כדי להצדיק או להרשות עינויים או יחס לא-אנושי או משפיל אחר. נסיבות יוצאות דופן כגון מצב מלחמה או איום למלחמה, אי-יציבות פוליטית פנימית או כל מצב חירום ציבורי אחר לא תשמשנה כצידוק לעינויים או עונש אכזרי, לא-אנושי או משפיל אחר".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות