חקירה לכאורה: כישלון חקירת חשדות לעבירות של חיילים נגד פלסטינים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חקירה לכאורה: כישלון חקירת חשדות לעבירות של חיילים נגד פלסטינים
דוחות | דוח | 01.08.2011
חקירה לכאורה: כישלון חקירת חשדות לעבירות של חיילים נגד פלסטינים
דו"ח ארגון יש דין חושף את הכשלים השיטתיים המונעים הצלחה של חקירות מצ"ח בדבר עבירות של חיילים נגד פלסטינים. כתוצאה מהכשלים, 96.5% מהתלונות המוגשות נסגרות ללא הגשת כתבי אישום. הדו"ח נכתב על בסיס מעקב של יש דין אחר 192 תלונות וניתוח תוכנם של עשרות תיקי חקירה העוסקים בקשת רחבה של פגיעות בפלסטינים וברכושם, ביניהן הרג ופציעה, גניבה ופגיעה אחרת ברכוש, והתעללות בעצורים. מהדו"ח עולה כי הגורמים לכישלון החקירות כוללים קיומו של תחקיר מבצעי כתנאי לפתיחה בחקירה פלילית, היעדר בסיסי מצ"ח בגדה המערבית, הימנעות מחקירת עדים מרכזיים, וליקויים מקצועיים ועיכובים בחקירות מצ"ח.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דו"ח ארגון יש דין חושף את הכשלים השיטתיים המונעים הצלחה של חקירות מצ"ח בדבר עבירות של חיילים נגד פלסטינים. כתוצאה מהכשלים, 96.5% מהתלונות המוגשות נסגרות ללא הגשת כתבי אישום. הדו"ח נכתב על בסיס מעקב של יש דין אחר 192 תלונות וניתוח תוכנם של עשרות תיקי חקירה העוסקים בקשת רחבה של פגיעות בפלסטינים וברכושם, ביניהן הרג ופציעה, גניבה ופגיעה אחרת ברכוש, והתעללות בעצורים. מהדו"ח עולה כי הגורמים לכישלון החקירות כוללים קיומו של תחקיר מבצעי כתנאי לפתיחה בחקירה פלילית, היעדר בסיסי מצ"ח בגדה המערבית, הימנעות מחקירת עדים מרכזיים, וליקויים מקצועיים ועיכובים בחקירות מצ"ח.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות