בג"ץ 6860/11 - דרויש ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 6860/11 - דרויש ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 22.09.2011
בג"ץ 6860/11 - דרויש ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
עתירה דחופה של המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להתיר את יציאתו של סטודנט פלסטיני דרך גשר אלנבי כדי להגיע ללימודי תואר שני באוניברסיטה בגרמניה. המוקד מדגיש כי נוהלי הצבא מאפשרים לישראל לשלול את חופש התנועה של פלסטינים בהליך שנעשה בסתר, ללא נימוק, ללא מתן זכות טיעון וללא כל הודעה מראש. המוקד מוסיף כי נוהלי הצבא אינם נותנים כל מענה למקרים דחופים, וכי איסור היציאה הגורף שהוטל על הסטודנט "מטעמי ביטחון" פוגע פגיעה קיצונית ובלתי מידתית בו, ובזכויותיו לחופש תנועה, לחינוך והשכלה, ולחופש העיסוק.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה דחופה של המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להתיר את יציאתו של סטודנט פלסטיני דרך גשר אלנבי כדי להגיע ללימודי תואר שני באוניברסיטה בגרמניה. המוקד מדגיש כי נוהלי הצבא מאפשרים לישראל לשלול את חופש התנועה של פלסטינים בהליך שנעשה בסתר, ללא נימוק, ללא מתן זכות טיעון וללא כל הודעה מראש. המוקד מוסיף כי נוהלי הצבא אינם נותנים כל מענה למקרים דחופים, וכי איסור היציאה הגורף שהוטל על הסטודנט "מטעמי ביטחון" פוגע פגיעה קיצונית ובלתי מידתית בו, ובזכויותיו לחופש תנועה, לחינוך והשכלה, ולחופש העיסוק.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות