עת"א 2151-02-12 - ברגותי נ' שירות בתי הסוהר עתירת אסיר המוקד להגנת הפרט
חיפוש
עת"א 2151-02-12 - ברגותי נ' שירות בתי הסוהר עתירת אסיר
כתבי בי דין | עתירת אסיר | 31.01.2012
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לשירות בתי הסוהר (שב"ס) לבטל איסור שהטיל על ביקורים אצל אסיר עולם, ולאפשר לאשתו ולילדיו הקטינים לבקרו בכלא. זה שלוש שנים מונע השב"ס ביקורים אצל האסיר, שראה את משפחתו שלוש פעמים בלבד בתשע השנים האחרונות. המוקד טוען כי מניעת ביקורי המשפחה שוללת לחלוטין מן האסיר את האפשרות לממש את זכותו לחיי משפחה, ופוגעת בזכויות היסוד של אשתו וילדיו ובעקרון טובת הילד. המוקד מציין כי ההגנה על זכויות אדם ניתנת גם לאסירים לאחר ענישתם, וגם אם ניתן להגביל זכויות אלו, בין השאר מטעמי ביטחון, ההגבלות צריכות להלום כללים של סבירות ומידתיות ולהתחשב בחשיבות הזכות הנפגעת.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות