עת"א 57476-11-11 - סמחאן נ' שירות בתי הסוהר עתירת אסיר המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"א 57476-11-11 - סמחאן נ' שירות בתי הסוהר עתירת אסיר
כתבי בי דין | עתירת אסיר | 29.11.2011
עת"א 57476-11-11 - סמחאן נ' שירות בתי הסוהר עתירת אסיר
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לשירות בתי הסוהר (שב"ס) לאפשר לאחות של אסיר לבקרו בכלא. השב"ס מונע מהאחות לבקר את אחיה בכלא זה שמונה שנים בטענה כי היא אסירה לשעבר, למרות ששוחררה ממאסרה לפני 30 שנה, ואף קיבלה היתר מהצבא להיכנס לישראל לצורך הביקור. המוקד מדגיש כי מניעת הביקור פוגעת קשות בזכות היסוד של המשפחה ושל הכלוא לחיי משפחה, וכי עצם המאסר אינו יכול להצדיק את שלילת זכותו של האסיר לביקורי משפחה בתוך מתקני הכליאה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לשירות בתי הסוהר (שב"ס) לאפשר לאחות של אסיר לבקרו בכלא. השב"ס מונע מהאחות לבקר את אחיה בכלא זה שמונה שנים בטענה כי היא אסירה לשעבר, למרות ששוחררה ממאסרה לפני 30 שנה, ואף קיבלה היתר מהצבא להיכנס לישראל לצורך הביקור. המוקד מדגיש כי מניעת הביקור פוגעת קשות בזכות היסוד של המשפחה ושל הכלוא לחיי משפחה, וכי עצם המאסר אינו יכול להצדיק את שלילת זכותו של האסיר לביקורי משפחה בתוך מתקני הכליאה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות