"שכח ממנו, הוא לא כאן": שליטת ישראל במעמד התושבות של הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
"שכח ממנו, הוא לא כאן": שליטת ישראל במעמד התושבות של הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה
דוחות | דוח | 01.02.2012
"שכח ממנו, הוא לא כאן": שליטת ישראל במעמד התושבות של הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה
דו"ח של ארגון Human Rights Watch המתעד כיצד ישראל מדירה פלסטינים ממרשם האוכלוסין בשטחים הכבושים ומטילה הגבלות רחבות על אלו שכן רשומים בו. בדו"ח נטען כי שליטת ישראל במרשם האוכלוסין פוגעת פגיעה קשה ביכולתם של הפלסטינים לגור בשטחים הכבושים, לנוע בתוכם ולצאת מהם לחו"ל, וכך פוגעת בזכויות יסוד כגון הזכות לחיי משפחה, לטיפול רפואי ולחינוך. מהדו"ח עולה כי את התנהלות ישראל אי אפשר להצדיק בשיקולי ביטחון, וכי ישראל משתמשת בשליטתה במעמד התושבות כאמצעי פוליטי. הדו"ח כולל בין היתר המלצות לממשלת ישראל ולממשלות זרות, וקורא לבטל לאלתר את ההגבלות השרירותיות על זכותם של פלסטינים לגור היכן שיבחרו ולנוע בחופשיות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
דו"ח של ארגון Human Rights Watch המתעד כיצד ישראל מדירה פלסטינים ממרשם האוכלוסין בשטחים הכבושים ומטילה הגבלות רחבות על אלו שכן רשומים בו. בדו"ח נטען כי שליטת ישראל במרשם האוכלוסין פוגעת פגיעה קשה ביכולתם של הפלסטינים לגור בשטחים הכבושים, לנוע בתוכם ולצאת מהם לחו"ל, וכך פוגעת בזכויות יסוד כגון הזכות לחיי משפחה, לטיפול רפואי ולחינוך. מהדו"ח עולה כי את התנהלות ישראל אי אפשר להצדיק בשיקולי ביטחון, וכי ישראל משתמשת בשליטתה במעמד התושבות כאמצעי פוליטי. הדו"ח כולל בין היתר המלצות לממשלת ישראל ולממשלות זרות, וקורא לבטל לאלתר את ההגבלות השרירותיות על זכותם של פלסטינים לגור היכן שיבחרו ולנוע בחופשיות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות