תשובת משרד הפנים לבקשה על פי חוק חופש המידע בעניין שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
תשובת משרד הפנים לבקשה על פי חוק חופש המידע בעניין שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 11.03.2012
תשובת משרד הפנים לבקשה על פי חוק חופש המידע בעניין שלילת מעמד התושבות מתושבי קבע בירושלים
תשובת משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת המעמד של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2011. בין היתר מציין משרד הפנים כי בשנת 2011 שלל את תושבותם של 101 פלסטינים מירושלים המזרחית, מתוכם 51 נשים ו-20 קטינים. עוד נמסר כי באותה שנה השיבה ישראל את תושבותם של 31 פלסטינים מירושלים המזרחית. משרד הפנים לא סיפק את המידע שביקש המוקד בנוגע לעילות לשלילת התושבות. 
ג
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת המעמד של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2011. בין היתר מציין משרד הפנים כי בשנת 2011 שלל את תושבותם של 101 פלסטינים מירושלים המזרחית, מתוכם 51 נשים ו-20 קטינים. עוד נמסר כי באותה שנה השיבה ישראל את תושבותם של 31 פלסטינים מירושלים המזרחית. משרד הפנים לא סיפק את המידע שביקש המוקד בנוגע לעילות לשלילת התושבות. 
ג
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות