בגץ 704/85 - עטון נ' משרד האוצר ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
בגץ 704/85 - עטון נ' משרד האוצר ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 18.11.1986
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת פלסטיני מהכפר צור באהר להורות למשרד הפנים להשיב לו 500 דונם אדמה חקלאית שהחרים ממנו בשנת 1970 "למטרות הציבור", לשם "בינוייה, פיתוחה ואכלוסה של ירושלים באמצעות הקמת רובעי מגורים חדשים". העתירה נדחית. השופטים קובעים כי הפקעת האדמה נעשתה כדין, ודוחים את טענת העותר שיש לבטלה עקב שינוי ייעוד האדמות לנטיעת יער. בנוסף מטיל בית המשפט על העותר לשלם למשיבים הוצאות משפט בסך 3,000 ש"ח.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות