המוקד להגנת הפרט - נוהל ועדת השגה לזרים במשרד הפנים - מרחבי ירושלים ותל אביב
חזרה לעמוד הקודם
06.10.2011|מסמכים אחרים|נוהל

נוהל ועדת השגה לזרים במשרד הפנים - מרחבי ירושלים ותל אביב

נוהל משרד הפנים המגדיר את הסמכויות ודרכי הפעולה של ועדת ההשגה לזרים של המשרד, המוסמכת לבקר את החלטותיו והתנהלותו בכל הנוגע להליכי רישום ילדים ואיחוד משפחות עם תושבים זרים. הנוהל קובע שמי שרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות האוכלוסין בנושאים הנ"ל, או מי שבקשתו לרשות האוכלוסין לא נענתה תוך זמן סביר, רשאי להגיש השגה לוועדה. יושב ראש הוועדה רשאי לאשר את ההחלטה שעליה הושג, לשנותה, לבטלה, לקבל החלטה אחרת במקומה, או להחזיר את העניין לרשות הקודמת עם הוראות. הנוהל קובע כי ועדת ההשגה תהיה ערכאה מינהלית זמנית עד לכינון בית דין לזרים.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

מסמכים קשורים

אין מסמכים מקושרים