עת"ם 727/06 - נופל ואח' נ' מדינת ישראל - שר הפנים בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עת"ם 727/06 - נופל ואח' נ' מדינת ישראל - שר הפנים בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט
כתבי בי דין | בקשה | 29.05.2012
עת"ם 727/06 - נופל ואח' נ' מדינת ישראל - שר הפנים בקשה לפי פקודת ביזיון בית המשפט
בקשת המוקד להגנת הפרט לפי פקודת ביזיון בית המשפט לחייב את משרד הפנים לקיים את פסיקת בג"ץ המורה על שינוי "נוהל רישום ומתן מעמד לילד שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע של מדינת ישראל". הבקשה הוגשה כיוון שמשרד הפנים לא שינה את הנוהל כחלוף שנה תמימה מקבלת פסק הדין. לפי פסק הדין על משרד הפנים להסדיר את שהייתו או מעמדו של ילד בישראל תוך חצי שנה מהגשת בקשה להסדרת מעמדו; עליו להימנע מהפסקת הטיפול בבקשות לאיחוד משפחות (אחמ"ש) לאור סירוב לבקשה לאחמ"ש של בן משפחה אחר; ועליו להודיע בכתב בשפה הערבית על כל צורך לחדש אשרה זמנית ולקבל אשרה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט לפי פקודת ביזיון בית המשפט לחייב את משרד הפנים לקיים את פסיקת בג"ץ המורה על שינוי "נוהל רישום ומתן מעמד לילד שרק אחד מהוריו רשום כתושב קבע של מדינת ישראל". הבקשה הוגשה כיוון שמשרד הפנים לא שינה את הנוהל כחלוף שנה תמימה מקבלת פסק הדין. לפי פסק הדין על משרד הפנים להסדיר את שהייתו או מעמדו של ילד בישראל תוך חצי שנה מהגשת בקשה להסדרת מעמדו; עליו להימנע מהפסקת הטיפול בבקשות לאיחוד משפחות (אחמ"ש) לאור סירוב לבקשה לאחמ"ש של בן משפחה אחר; ועליו להודיע בכתב בשפה הערבית על כל צורך לחדש אשרה זמנית ולקבל אשרה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות