צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 10) (יהודה ושומרון) התשע"א-2011 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 10) (יהודה ושומרון) התשע"א-2011
חקיקה | חקיקה צבאית | 27.09.2011
צו בדבר הוראות ביטחון (תיקון מס' 10) (יהודה ושומרון) התשע"א-2011
תיקון בצו בדבר הוראות ביטחון הנוגע לגילם של קטינים ולחובת ההודעה על מעצרם וחקירתם. התיקון קובע כי הגדרת גילו של קטין בגדה המערבית יעלה משש-עשרה לשמונה-עשרה. בנוסף מחליף התיקון את ההוראה ליידע את הוריו של קטין בדבר מעצרו "ללא שיהוי" בהוראה לעשות "מאמץ סביר" להודיע למשפחתו על המעצר "בהקדם האפשרי". עוד קובע התיקון כי ניתן לחקור קטין בלי להודיע על כך למשפחתו במשך שמונה שעות (!) אם יש חשד שההודעה תפגע בשלום הקטין, תשבש הליכי חקירה, או תפגע בביטחון. גם נקבע כי יש ליידע סנגור של קטין בדבר הכוונה לחקור אותו, אולם "אין בהודעה לסניגור [...] כדי לעכב את החקירה".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תיקון בצו בדבר הוראות ביטחון הנוגע לגילם של קטינים ולחובת ההודעה על מעצרם וחקירתם. התיקון קובע כי הגדרת גילו של קטין בגדה המערבית יעלה משש-עשרה לשמונה-עשרה. בנוסף מחליף התיקון את ההוראה ליידע את הוריו של קטין בדבר מעצרו "ללא שיהוי" בהוראה לעשות "מאמץ סביר" להודיע למשפחתו על המעצר "בהקדם האפשרי". עוד קובע התיקון כי ניתן לחקור קטין בלי להודיע על כך למשפחתו במשך שמונה שעות (!) אם יש חשד שההודעה תפגע בשלום הקטין, תשבש הליכי חקירה, או תפגע בביטחון. גם נקבע כי יש ליידע סנגור של קטין בדבר הכוונה לחקור אותו, אולם "אין בהודעה לסניגור [...] כדי לעכב את החקירה".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות