נוהל עבודה של הוועדה הציבורית לבחינת בקשות לקבלת היתר/רישיון לשהייה ארעית מטעמים הומניטאריים מיוחדים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
נוהל עבודה של הוועדה הציבורית לבחינת בקשות לקבלת היתר/רישיון לשהייה ארעית מטעמים הומניטאריים מיוחדים
מסמכים אחרים | נוהל | 01.12.2009
נוהל עבודה של הוועדה הציבורית לבחינת בקשות לקבלת היתר/רישיון לשהייה ארעית מטעמים הומניטאריים מיוחדים
נוהל משרד הפנים המסדיר את עבודתה של הוועדה ההומניטארית המייעצת לשר הפנים בעניין בקשות להיתר שהייה או מעמד בישראל, במקרים הומניטאריים מיוחדים שאינם מתאימים לנוהלי משרד הפנים הקבועים למקרים רגילים. הנוהל מפרט את אופן הטיפול בבקשות לוועדה ההומניטארית, החל באופן הגשת הבקשה ועד להעברת ההמלצות לשר הפנים והמשך הטיפול בהן בהתאם להחלטתו. 
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
נוהל משרד הפנים המסדיר את עבודתה של הוועדה ההומניטארית המייעצת לשר הפנים בעניין בקשות להיתר שהייה או מעמד בישראל, במקרים הומניטאריים מיוחדים שאינם מתאימים לנוהלי משרד הפנים הקבועים למקרים רגילים. הנוהל מפרט את אופן הטיפול בבקשות לוועדה ההומניטארית, החל באופן הגשת הבקשה ועד להעברת ההמלצות לשר הפנים והמשך הטיפול בהן בהתאם להחלטתו. 
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות