המוקד להגנת הפרט - נוהל עבודה של הוועדה הציבורית לבחינת בקשות לקבלת היתר/רישיון לשהייה ארעית מטעמים הומניטאריים מיוחדים
חזרה לעמוד הקודם
01.12.2009|מסמכים אחרים|נוהל

נוהל עבודה של הוועדה הציבורית לבחינת בקשות לקבלת היתר/רישיון לשהייה ארעית מטעמים הומניטאריים מיוחדים

נוהל משרד הפנים המסדיר את עבודתה של הוועדה ההומניטארית המייעצת לשר הפנים בעניין בקשות להיתר שהייה או מעמד בישראל, במקרים הומניטאריים מיוחדים שאינם מתאימים לנוהלי משרד הפנים הקבועים למקרים רגילים. הנוהל מפרט את אופן הטיפול בבקשות לוועדה ההומניטארית, החל באופן הגשת הבקשה ועד להעברת ההמלצות לשר הפנים והמשך הטיפול בהן בהתאם להחלטתו. 

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

מסמכים קשורים

אין מסמכים מקושרים